Allah bilir de siz bilmezsiniz

2013-03-30 09:48:00

  “... Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.” (Bakara Suresi, 216) Allah bu ayette, kimi zaman insanın kendisi için çok hayırlı ve güzel olacağını sandığı bir olayın aslında dünyada ve ahirette hüsrana uğramasına neden olabileceğini ya da zarara uğrayacağını düşünerek kaçınmaya çalıştığı bir olayın kendisi için çok hayırlı ve hikmetli olaylara vesile olabileceğini bildirmiştir. Tüm bunların gerçek bilgisi sadece Allah Katında saklıdır.   Hayrı da şer gibi görünen olaylarıda yaratan Allah'tır. Şer olarak değerlendirilen olaylar aslında hikmeti tam olarak kavranamayan, ilk anda olumsuz gibi görünen olaylardır. Örneğin, önemli bir toplantıya geç kalındığı zaman bu durum şer gibi değerlendirebilir. Oysa gerçekte en hayırlısı toplantıya geç kalınması olduğu için Yüce Rabbimiz o şekilde yaratmıştır.   Olayların sonucunu takdir edebilecek olan zaman ve mekanla sınırlı insanlar değil, zamandan ve mekandan münezzeh olan, zamanı, mekanı, olayları ve insanları da tek bir anda yaratmış olan Allah'tır.   Allah sonsuz akıl sahibidir ve dünya hayatında meydana gelen her olayı özel bir plan ve kader doğrultusunda, hayır ve hikmetle yaratmıştır. İnsan ancak olayların dıştan görünen kısmı ile muhatap olabilmekte ve ancak kendi anlayışı ile bu olayları değerlendirebilmektedir. Sınırlı bilgi ve anlayışı ile kimi zaman hayır ve güzellik olan bir olayı olumsuz, kötülük ile dolu olan bir olayı ise olumlu ve hayırlı olarak nitelendirebilmektedir. Bu durumda doğruları görebilmek için iman eden bir insanın yapması gereken, Yüce Allah'ın sonsuz akıl ve bilgisine teslim olarak, her olaya hayır gö... Devamı

Allâhu Teâlâ’ mekansız olarak vardır

2013-03-30 09:43:00

Allâhu Teâlâ’yı mekândan münezzeh olarak bilmek Ehl-i Sünnet’ Vel-Cemaat’in akidesidir Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor: لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ (Eş-şurâ suresi, 11. âyet) Manası: Allâh’ın benzeri hiç bir şey yoktur Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyo...r: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ (El-İhlas suresi, 4 âyet) Manası: Allâh’ın hiç bir yönden benzeri yoktur Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor: فَلاَ تَضْرِبُوا للهِ الأمْثَال (En-nahl suresi, 74. âyet) Manası: Allâh hakkında misaller vermeyiniz yani O’nu yaratılmışlara benzetmeyininz. Allâhu Teâlâ şöyle buyuruyor: وَلِلّهِ الْمَثَلُ الاَعْلى (En-nahl suresi, 60. âyet) Manası: Allâh’ın vasıflanması diğerlerinin vasıflanması gibi değildir. Rasûlullâh sallallâhu âleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allâh, kendisinden başka bir şey yokken vardı...“ Bu demektir ki ezelde (başlangıçsızlıkta) Allâh’tan başka hiç bir şey yoktu. Ne zaman, ne de mekân ne insan ne de melek ne hayvan ne de cin ne gök ne de yeryüzü. Rasûlullâh sallallâhu âleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Ya Allâh sen zahirsin senin üstünde bir şey yok ve sen bâtınsın senin altında bir şey yoktur“ Beyhakî demiştir ki, dostlarımız bu Hadisi delîl göstererek: “Üstünde ve altında bir şey bulunmayan mekansız olarak vardır“ demişlerdir. Büyük imâm Âbdul-Kâhir bin Tahir Et-Temîmî El-bağdâdî “El-farku beynel-fırak“(Fırkalar arasındakı farklar) adlı kıtabında şöyle demiştir: “Onlar (âlimler) O’nu (Allâh’ı) mekân kuşatmadığ... Devamı